Disclaimer

Voor artikelen uit de bibliotheek van ZZP Fabriek Maastricht

Op deze pagina vindt u de disclaimer voor artikelen in de bibliotheek, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door ZZP Fabriek Maastricht. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZZP Fabriek Maastricht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ZZP Fabriek Maastricht.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website en de artikelen staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ZZP Fabriek Maastricht te mogen claimen of te veronderstellen.

ZZP Fabriek Maastricht streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ZZP Fabriek Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid, ok niet voor hyperlinks waarnaar wij verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ZZP Fabriek Maastricht op deze pagina.

MADE IN THE EUREGION

Een eigen afdeling in Loods 5

ONDERHOUD VAN BEDRIJFSDATA

Een vaardigheid waar vraag naar is

MASTER MEETINGS

Maastricht nóg beter op de kaart

MAKERS VAN MAASTRICHT

Maastrichtse creatieve maakindustrie

EEN INSPIRATIEWINKEL

Die het bedrijfsleven kan triggeren

HOUSE OF CHANGE

Een aanpak van arbeidsmobiliteit

BUSINESS CIRCLE

De zaak waar alles om draait

CREATING COOKING

Verandering van spijs doet eten.

WASTED FOOD

Een circulaire foodindustrie

50 PLEASE

Creatieve producten en diensten voor ouderen.

Praat mee over ZZP gerelateerde onderwerpen in ons forum.