Wat is een eenmanszaak?

De eenmanszaak heeft de volgende kenmerken:
– laagdrempelig om op te richten (vormvrij, geen oprichtingsovereenkomst nodig
– opstarten kan zonder kapitaal
– ondernemer is aansprakelijk voor de schulden van de ondernemer zowel met het ondernemingsvermogen alsook met het privévermogen
– belasting wordt geheven als winst uit onderneming
– gebruikmaken van belastingvoordelen als ondernmer is mogelijk
– BTW-plichtig

Wat is een BV en kan ik ook in mijn eentje een BV oprichten?

Een Besloten vennootschap (BV) heeft als kenmerken:
– vereist een notariële oprichtingsakte
– kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders
– storting van minimaal € 0,01 in de vennootschap door middel van geld of natura
– bij een kleine BV ben je vaak de enige aandeelhouder ofwel de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
– De BV is aansprakelijk voor eventuele schulden
– Als DGA ben je als werknemer in dienst van de BV
– De BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst
– De DGA betaalt inkomstenbelasting over zijn loon
– De BV is BTW-plichtig.

Hoe begin ik Als zelfstandig ondernemer in Nederland?

Over het algemeen start je als zelfstandig ondernemer in de woonstaat met de oprichting van je eigen bedrijf volgens de regels van de woonstaat, bijvoorbeeld in Nederland: inschrijving in de Kamer van Koophandel.
Ga na, wanneer je zaken wilt doen in het buurland onder welke voorwaarden je daar kan en mag ondernemen.

Hoe begin ik Als zelfstandig ondernemer in Duitsland?

Duitsland heeft met betrekking tot beroepen in de bouw en ambachtsberoepen verplichtingen rondom inschrijving en vakbekwaamheid.

Hoe begin ik Als zelfstandig ondernemer in België?

België kent een sociaal statuut voor zelfstandig ondernemers, waar elke zelfstandige ondernemer zich bij dient aan te sluiten
Laat diploma’s voor jouw beroep / vakgebied in het buurland waarderen of erkennen.

Hoe registreer ik me als ondernemer in Nederland?

Elke onderneming dient te worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Bij inschrijving in het Handelsregister worden de gegevens van de onderneming doorgegeven aan de Belastingdienst ten behoeve van de BTW / omzetbelastingregistratie.
Van de Belastingdienst krijgt de ondernemer het BTW-nummer.

Hoe zit het met een eenmanszaak in België?

In België heeft de eenmanszaak de volgende kenmerken:
– Wordt over het algemeen genoemd zelfstandige in hoofdberoep
– Er bestaat daarnaast ook de zelfstandige als bijberoep
– Laagdrempelig op te richten (geen oprichtingsovereenkomst nodig)
– Opstarten kan zonder kapitaal
– Ondernemer is aansprakelijk voor schulden van de onderneming zowel met het ondernemingsvermogen alsook met het privévermogen
– Belasting wordt betaald via de aangifte van de personenbelasting
– BTW-plichtig
– Opstellen van jaarlijkse klantenlisting verplicht

Kan ik in België ook als enig aandeelhouder een BV oprichten?

Ja, in België heeft de Besloten Vennootschap (BV) de volgende kenmerken:
– Geen absoluut minimumkapitaal maar een toereikend aanvangsvermogen nodig
– Een enkele oprichter volstaat
– Vereist een notariële oprichtingsakte
– Kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van een of meer aandeelhouders
– De BV is aansprakelijk voor eventuele schulden
– In België is een bestuurder van een BVC automatisch gekwalificeerd als zelfstandige en valt onder het zelfstandigenstatuut
– De BV Betaalt vennootschapsbelasting over de winst
– De BV is BTW-plichtig

Hoe registreer ik me als ondernemer in België?

De ondernemer vraagt een ondernemingsnummer aan bij een erkend ondernemingsloket.
Dan verkrijgt men een ondernemingsnummer en wordt ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
De ondernemen dient zich aan te sluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds naar keuze en betaalt daar zijn sociale bijdrage.
Men dient zich aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Wat is het verschil tussen een zelfstandige in hoofdberoep en een zelfstandige in bijberoep (BE)?

Een zelfstandige in hoofdberoep is over het algemeen fulltime ondernemer.
Een zelfstandige in bijberoep is parttime ondernemer en daarnaast meestal nog werknemer in loondienst.
Dit onderscheid is belangrijk voor het betalen van de sociale bijdrage aan het Sociaal Verzekeringsfonds.

Ondernemen zowel in de woonstaat en in een buurland
Wanneer je in je woonstaat onderneemt, ben je daar ook Sociaal verzekerd?

Ga je daarnaast ook in het buurland ondernemen, houd er dan rekening mee dat de opdracht(en) in het buurland in relatie met de opdrachten in het woonland maximaal 25% bedragen. Dit omdat anders de Sociale Zekerheid overgaat van het woonland naar het buurland.

Wanneer je in je woonstaat onderneemt, ben je daar ook Sociaal verzekerd voor alle opdrachten?

Ja, voor zowel kleine opdrachten alsook een opdracht voor een of enkele maanden.

Hoe kan ik aantonen dat ik sociaal verzekerd ben voor alle opdrachten?

Ja: door middel van een A1-verklaring aan te vragen bij de instantie die in jouw woonland de sociale zekerheid uitvoert.

Ik heb een opdracht voor een of enkele maanden in het buurland. Kan ik dan voorkomen dat mijn sociale zekerheid naar het buurland overgaat?

Ja, je detacheert jezelf als zelfstandig ondernemer. Vraag hiervoor bij de instantie, die in jouw woonland de sociale zekerheid uitvoert, een A1-verklaring aan.

Welke sociale instanties zijn er in de Euregio?

Welke instanties zijn dat: In Nederland is dat de SVB, in België is dat de RSZ en in Duitsland de DVKA.

Ik ben zelfstandig ondernemer en werk in loondienst. Wat betekent dat dan voor mijn sociale zekerheid?

Volgens de Europese regels ben je dan sociaal verzekerd in het land waar je in loondienst werkt.
Afhankelijk van het land waar je in loondienst werkt, kunnen er nog aanvullende zaken geregeld moeten worden met betrekking tot je onderneming. België kent namelijk het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Als ik in het buurland ga ondernemen moet ik me dan nog ergens melden?

Ja, volgens de WAGwEU (detacheringsrichtlijn) moet ik mijn activiteiten in het buurland aanmelden bij de bevoegde instantie.

Als ZZP-er in Nederland wonen en ondernemen in Duitsland
Als ik alleen onderneem in Duitsland waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in Duitsland.

Als ik alleen onderneem in Duitsland en Nederland,waar ben ik dan sociaal verzekerd?

De hoofdregel is dat je als ZZP-er sociaal verzekerd in Nederland bent als je 25 % of meer in Nederland werkt. Indien je minder dan 25 % in Nederland werkt, dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in Duitsland (indien het centrum van belangen van de werkzaamheden zich in Duitsland bevindt).

Als ik onderneem in Nederland en in loondienst ben in Duitsland waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik onderneem in Duitsland en werk in loondienst in Nederland,waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik onderneem in Nederland en Duitsland en ook in loondienst ben in Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik onderneem in Nederland en Duitsland en werk in loondienst in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ZZP-er in Nederland wonen en ondernemen in België
Als ik alleen onderneem in België, maar woon in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in België. Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik onderneem in België en Nederland, maar woon in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

De hoofdregel is dat je als ZZP-er sociaal verzekerd in Nederland bent als je 25 % of meer in Nederland werkt. Indien je minder dan 25 % in Nederland werkt, dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in België (indien het centrum van belangen van de werkzaamheden zich in België bevindt).
Indien sociaal verzekerd in België, dan moet je je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik onderneem en woon in Nederland, maar in België werk in loondienst, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen. Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik onderneem in België en woon en werk in loondienst in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik onderneem in Nederland en België en werk in loondienst in België, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen. Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik onderneem in Nederland en België en werk in loondienst in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ZZP-er in Duitsland wonen en ondernemen in Nederland
Als ik alleen onderneem in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland.

Als ik onderneem in Nederland en Duitsland , waar ben ik dan sociaal verzekerd?

De hoofdregel is dat je als ZZP-er sociaal verzekerd in Duitsland bent als je 25 % of meer in Duitsland werkt.
Indien je minder dan 25 % in Duitsland werkt, dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in Nederland (indien het centrum van belangen van de werkzaamheden zich in Nederland bevindt).

Als ik onderneem in Duitsland en werken in loondienst in Nederland , waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik onderneem in Nederland en werk in loondienst in Duitsland , waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik onderneem in Nederland en Duitsland en werk in loondienst in Nederland , waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik onderneem in Nederland en werk in loondienst in Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ZZP-er in Duitsland wonen en ondernemen in België
Als ik woon in Duitsland en alleen onderneem in België, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België. Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik woon in Duitsland en onderneem in Duitsland en België, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

De hoofdregel is dat je als ZZP-er sociaal verzekerd in Duitsland bent als je 25 % of meer in Duitsland werkt.
Indien je minder dan 25 % in Duitsland werkt, dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in België (indien het centrum van belangen van de werkzaamheden zich in België bevindt). Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik woon in Duitsland en onderneem in Duitsland en werk in loondienst in België, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik woon in Duitsland en onderneem in België en werk in loondienst in Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik woon en onderneem in Duitsland en werk in loondienst in België, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België omdat volgens de Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik woon in Duitsland en onderneem in Duitsland en België en in loondienstwerk in Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland.

Als ZZP-er in België wonen en ondernemen in Nederland
Als ik woon in België en onderneem alleen in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland.

Als ik woon in België en onderneem in België en Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Ondernemen in België én in Nederland.
De hoofdregel is dat je als ZZP-er sociaal verzekerd in België bent als je 25 % of meer in België werkt.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Wanneer ik wonend in België mijn meeste omzet realiseer in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Indien je minder dan 25 % in België werkt, dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in Nederland (indien het centrum van belangen van de werkzaamheden zich in Nederland bevindt).

Als ik woon in België en onderneem in België en in loondienst werk in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik woon in België en onderneem in Nederland en werk in loondienst in België, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik woon in België en onderneem in België en Nederland en in loondienst werk in Nederland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Nederland omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik woon in België en onderneem in België en Nederland en in loondienst werk in België , waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ZZP-er in België wonen en ondernemen in Duitsland
Als ik woon in onderneem in Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland.

Als ik woon in België en onderneem in België en Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

De hoofdregel is dat je als ZZP-er sociaal verzekerd in België bent als je 25 % of meer in België werkt.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers. Indien je minder dan 25 % in België werkt, dan ben je als ZZP-er sociaal verzekerd in Duitsland (indien het centrum van belangen van de werkzaamheden zich in Duitsland bevindt).

Als ik woon in België en onderneem in België en in loondienst werk in Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik woon in België en onderneem in Duitsland en werk in loondienst in België , waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in België omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

Als ik woon in België en onderneem in België en Duitsland en werk in loondienst in Duitsland, waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Dan ben je sociaal verzekerd in Duitsland omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.

Als ik woon in België en onderneem in België en Duitsland en werk in loondienst in België , waar ben ik dan sociaal verzekerd?

Ondernemen in Duitsland en België en werken in loondienst in België.
Dan ben je sociaal verzekerd In België omdat volgens Europese regels loondienst gaat boven zelfstandig ondernemen.
Je moet je aanmelden bij een Sociaal verzekeringsfonds voor ondernemers.

"Iedereen heeft irrationele gedachten, maar de enen is effectiever dan de andere"