Forum

Welkom. Het ZZP Fabriek platform Forum is de lanceringsplaats waar de maatschappij en economisch elkaar met passie ontmoet. Zzp’ers, MKB-ondernemers en overheidsmensen zetten hier hun reactie in om solidair in waarde bij te dragen, te versterken, aan te moedigen, te stimuleren. Én zelfs om eigen en onze faciliteiten aan te bieden.

Op ons platform FORUM is delen en vermenigvuldigen. Je neemt er actief deel, leest, vertelt, geeft commentaar, stelt je vraag, zoekt verbinding, biedt zaken aan. We willen daarmee voor jou 3 zaken van samenwerken en overleg bereiken: ontmoeten, verbinden, faciliteren.

Mijn zegje
Social media is hot; met elkaar maken we contacten tastbaar naar resultaat. Je deelt hier tips, trends en strategie, vragen en meer. Het helpt je andere zzp’ers te ontmoeten en verbindingen te leggen, die naar verbeteringen leiden. Uiteindelijk gaat om connecties naar klanten en opdrachten; dat js wat elke zzp’er drijft en wil.

Verbinding naar kansen
je brengt jezelf in dit ZZP Fabriek Forum in contact binnen en buiten je eigen sector. Je ziet in reacties kansen, klanten en wellicht opdrachten. Steeds meer raak je met elkaar bekend en ontstaat gemeenschappelijk belang. Je geeft elkaar een zetje in de goede richting.

Aandacht voor mijn zaak
De macht ligt bij de massa, dus begeef je actief in die omgeving. Online verspreid je je nieuws in posts, een blog of vlog online onwijs snel. Met 1 bericht binnen dit Forum zijn in één klap alle deelnemers op de hoogte van je nieuwe product of dienst.

Faciliteiten met profijt
Hoe groter je aantal volgers, hoe makkelijker mensen elkaar in het ZZP Fabriek Forum vinden en overgaan tot een daadwerkelijke opdracht of samenwerking. Onthoud dat mee doen in een (online) community zich terug betaald in loyale, enthousiaste klanten die als het ware ambassadeurs zijn van je business.

Online deelnemen in een gepassioneerd Forum, brengt je ongetwijfeld naar offline ontmoetingen, verbindingen met mensen die het jou gunnen, en facilitering om exposure te maken die je niet mag missen.

We geven een aanzet:
Hoe denk/ervaar jij over de maatregelen die onze overheid in praktijk heeft voor zzp’ers?

  • Kan ik je in contact brengen met een persoon of bedrijf?
  • Kan ik een LinkedIn aanbeveling voor je schrijven?
  • Kan ik een aantal van je vaardigheden onderschrijven?
  • Heb je behoefte aan een gesprek voor een positieve mindset?
  • Wil je gebruik maken van een klankbord, een brainstorm, of een tweede paar ogen, of een tweede hart?

 

 

[bbp-forum-index]