MKB

Het MKB is nog steeds de motor van onze economie. Om die motor draaiend te houden is de inzet van flexibele en energieke kennis en kracht van waarde. Daarin leveren zelfstandige ondernemers een gepassioneerde en moderne bijdrage. Zo zijn zzp’ers in een tijdelijke innovatie-schil rondom het MKB de ideale partij om innovatie te boosten. Zzp’ers hebben immers dagelijks voeling met klanten en markt. Zij brengen frisse ideeën en inzet die ‘ietsje meer mag zijn’. En dat versterkt elkaar ondernemend verder dan de som van twee.

Andersom hebben zzp’ers, die met elkaar werken aan een real-life business case, veelal de actuele expertise en equipment van het MKB nodig om professioneel te performen. Veel grote bedrijven geven ons het lichtende voorbeeld van de samenwerken in verschillende disciplines en sectoren naar ‘eigen’ innovatie.

Hoe?
Voor elke uitdaging vormt ZZP Fabriek effectieve consortia van marktpartijen, leveranciers, startups en kennisinstituten én zzp’ers. Als co-innovator zijn we gespecialiseerd in het lanceren en coördineren van projecten die echte oplossingen opleveren voor grote uitdagingen in tal van sectoren in industrie. We bundelen de krachten met senior experts en begeleiden startup-teams, of creëren eigen oplossingen als we dat moeten. De uitdagingen en behoeften van de regio staan altijd centraal in onze inspanningen.

4 stappen van ZZP Fabriek naar Co-innovatie
Onze business cases/projecten/events kunnen onderverdeeld worden in vier belangrijke ontwikkelingsfasen:

  1. Uitdagingen identificeren

Op basis van de behoeften van de industrie en de regio bepalen we kritische aandachtsgebieden die innovatie vereisen en geschikt zijn om om te zetten naar business samen.

  1. Boosten van consortium

We vestigen een consortium van (euregionale) sleutelspelers, zetten rollen en voorwaarden schriftelijk op en zorgen voor de financiering in de aanjaagfase.

  1. Proto-business ontwikkelen

De derde stap is alles over het ontwikkelen van oplossingen en business modellen, het uitvoeren van proefprojecten en het verbeteren van prototypes.

  1. Lancering op de markt

Tot slot lanceren we onze co-ontwikkelde innovaties op de markt en richten we ons op schaalvergroting voor euregionale implementatie.

Ons steeds groeiend netwerk
Het realiseren van echte verandering gaat over het samenbrengen van de juiste mensen. We zijn trots op onze regierol als katalysator, maar uiteindelijk komt het allemaal neer op de innovatieve kracht van onze zzp’ers en u als MKB bedrijf. Als je deze positieve energie ziet, willen we graag met je overleggen.

EEN INSPIRATIEWINKEL

Die het bedrijfsleven kan triggeren

ONCE MORE

Een nieuw circulair medisch textielmerk

PINSIOEN

Een creatieve manier om ongemerkt pensioen op te bouwen

EEN EIGEN ZZP-PLATFORM

De onuitputtelijke mogelijkheden

HOUSE OF CHANGE

Een aanpak van arbeidsmobiliteit

CREATING COOKING

Verandering van spijs doet eten.

ONDERHOUD VAN BEDRIJFSDATA

Een vaardigheid waar vraag naar is

MADE IN THE EUREGION

Een eigen afdeling in Loods 5

WASTED FOOD

Een circulaire foodindustrie

50 PLEASE

Creatieve producten en diensten voor ouderen.

Praat mee over ZZP gerelateerde onderwerpen in ons forum.

"Besta je wel als Google je niet kan vinden?"