Overheid

ZZP Fabriek als uitvoeringspartner
De ZZP fabriek is voor (eu)regionale overheden een betrouwbare uitvoeringspartner als het gaat om het inhoud geven aan programma’s of initiatieven gericht op de diffuse markt van zzp’ers. De ZZP fabriek regisseert de voorbereiding en de totstandkoming en organiseert de uitvoering. Indien gewenst gaat de ZZP Fabriek samen met de opdrachtgever op zoek naar of dient aanvragen in voor aanvullende subsidiëring of financiering, vaak in nauw overleg met de betreffende overheidspartner. De uitvoering kan bv zijn het inrichten van een informatieloket voor grensoverschrijdende ZZP’ers (Intereg YouRegion ism gemeente Maastricht en Provincie Limburg). Vaak betreft het zaken vanuit de wettelijke taak van de overheid of een politieke wens. Door het buiten de eigen werkorganisatie te plaatsen krijgt de uitvoering een projectmatig karakter met duidelijke afbakeningen.

ZZP Fabriek als kennispartner
De ZZP fabriek verzamelt voor eigen inzicht gedetailleerd (eu)regionale gegevens over samenstelling en ontwikkelingen binnen de markt van zzp’ers. De kennis wordt graag gedeeld met de lokale overheid in het kader van beleidsontwikkeling of ter onderbouwing van specifieke keuzes. Indien gewenst kan periodiek tegen kostprijs een samenvatting of uitgebreide rapportage worden samengesteld voor de eigen specifieke organisatie of regio.

ZZP Fabriek als ingang naar het ZZP werkveld
Het creëren van bereik binnen een specifieke doelgroep is een ware opgave. De ZZP fabriek richt zich in al haar activiteiten en uitingen op de brede waaier van zzp’ers. Door de uitvoering en organisatie van een diversiteit van activiteiten is het zzp werkveld daarmee voor de ZZP fabriek een community die zij actief wil onderhouden en informeren. Door de inzet van moderne technieken uit social media en doelgroepen marketing streeft de ZZP fabriek continu naar een verder optimalisatie van het bereik en verzamelt ook doorlopend cijfers hierover. Voor grote spelers als overheid is deze diepte benadering ondoenlijk voor alle partijen die vanuit de overheid bediend moeten worden. ZZP fabriek is daarvoor graag de partner voor het veld van ZZP.

Samen aanjagen
Vernieuwing en innovatie ontstaat door spontane, succesvolle ideeën, maar ook door actief en bewust initiatieven aan te jagen. ZZP Fabriek nodigt continu zzp’ers/ondernemers uit om ideeën en initiatieven te delen, daarnaast formuleert de ZZP fabriek ook vanuit de eigen waarnemingen in de markt potentiële kansen voor businesscases. Zzp’ers, op zoek naar new business kunnen hier mogelijk op in haken als kartrekker of als mede-uitvoerder.

CREATING COOKING

Verandering van spijs doet eten.

MASTER MEETINGS

Maastricht nóg beter op de kaart

HOP-ON HOP-OFF

De capaciteit van Maastricht anders gebruiken

MATCHMAKING

Van netwerken tot grote aanbesteding

WASTED FOOD

Een circulaire foodindustrie

ONCE MORE

Een nieuw circulair medisch textielmerk

EEN INSPIRATIEWINKEL

Die het bedrijfsleven kan triggeren

HOUSE OF CHANGE

Een aanpak van arbeidsmobiliteit

EEN EIGEN ZZP-PLATFORM

De onuitputtelijke mogelijkheden

BUSINESS CIRCLE

De zaak waar alles om draait

Praat mee over ZZP gerelateerde onderwerpen in ons forum.

"Een crisis geeft aan dat het tijd is te sterven en opnieuw geboren worden"