Samenwerken

De ZZP Fabriek is de partner van (lokale) overheden, MKB en ondernemende zzp’ers. Wij geloven in de toegevoegde waarde van zelfstandige ondernemers. Wij hebben de ambitie om mensen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap elkaar te laten vinden, verbinden en faciliteren en daarmee de lokale economie sterker te maken. Wij willen het verborgen talent van zzp’ers meer benutten en bewegen naar verdienmodellen.

We zijn er van overtuigd dat door samenwerking de som der delen groter wordt. Daarom initiëren wij business cases in denken én doen met zzp’ers en experts. We streven naar vernieuwingen door middel van challenges, organiseren events naar kennis en ontmoeten, en zetten verbeterprojecten in naar een opwaardering van de ondernemende kracht in ieder. Wij doen dat met een knipoog naar de Euregio, over en weer.

De ZZP Fabriek is een sociaal-economische onderneming. Onze winst is bestemd voor borging van continuïteit, stimuleren van groei en investeren in innovatie. Wij werken vanuit een professionele organisatie en de samenwerkende omgeving.

Policy
Het ligt in onze bedoeling om alle bezoekers van onze website te woord te staan in hun eigen landstaal. Dit opdat wij daarmee respect willen laten blijken voor de aandacht door jou voor ZZP Fabriek. Wij geven hier in de Duitse, Franse en Engelse taal een compacte weergave van het waarom, hoe en wat van ZZP Fabriek. Omwille van de actualiteit verkozen wij voor de overige teksten op de website, de Nederlandse taal te gebruiken. Wij vragen de grensoverschrijdende bezoeker om begrip en inlevingsvermogen. Wanneer we persoonlijk met u overleggen doen we dat naar vermogen in de taal van uw voorkeur. We dagen je vooral uit om mee te doen; dank voor je begrip.

EEN INSPIRATIEWINKEL

Die het bedrijfsleven kan triggeren

50 PLEASE

Creatieve producten en diensten voor ouderen.

MASTER MEETINGS

Maastricht nóg beter op de kaart

HOUSE OF CHANGE

Een aanpak van arbeidsmobiliteit

MADE IN THE EUREGION

Een eigen afdeling in Loods 5

ONCE MORE

Een nieuw circulair medisch textielmerk

MATCHMAKING

Van netwerken tot grote aanbesteding

PINSIOEN

Een creatieve manier om ongemerkt pensioen op te bouwen

ONDERHOUD VAN BEDRIJFSDATA

Een vaardigheid waar vraag naar is

SCHRIJVENDE DENKERS

Collectieve denkkracht als businessmodel

Praat mee over ZZP gerelateerde onderwerpen in ons forum.