ZZP’ers leggen moeilijk contact met Gemeente

Datum:
11 maart 2021

ZZP Fabriek helpt ZZP'ers met gemeente in gesprek te gaan.

Als zzp’er in nood kun je bij de gemeente aankloppen. Dat willen we met elkaar. Maar de meeste gemeenten hebben die dienstverlening aan zzp’ers niet standaard in huis. Naast de financiële nood is er ook een mentaal zorgelijke situatie ontstaan. ZZP Fabriek wil gemeenten ontlasten en vooral op dat laatste punt zzp’ers helpen.

Gemeenten moeten per 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandigen die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Die verplichting is een aanvulling op de wet BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen). Door zzp’ers beter voor te bereiden op de toekomst wil het kabinet voorkomen dat ze massaal in de bijstand terecht komen.

De nieuwe verplichting houdt in dat zzp’ers die vastlopen door gebrek aan inkomsten bij hun gemeente terecht moeten kunnen voor advies en hulp over nieuwe inkomstenbronnen, voor coaching en ook voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Kan de gemeente dat?
De gemeente  moet helpen om bijvoorbeeld met zzp’ers na te denken over aanvullende of andere activiteiten. Is de gemeente daartoe ondernemend in staat? Bijna geen enkele gemeente is klaar voor deze hulp aan zzp’ers, net zoals veel gemeenten nog niet klaar zijn voor schuldhulpverlening aan zzp’ers. Gemeenten pakken het bovendien ieder op hun eigen manier aan.

ZZP Fabriek snapt zzp’ers en ondernemen
Wij willen helpen: de gemeente én de zzp’er die meer dan financiële hulp nodig heeft. Zo komen we er samen uit. Want 90% van de zelfstandigen die nu vragen om steunmaatregelen als TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) of TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) gaat het vaak meer om ‘ondernemen’ dan om ‘stoppen’. Dat is vaak ook terecht, want het bedrijf kan best levensvatbaar zijn, maar het zijn de omstandigheden die het moeilijk maken.

Waar zzp’ers veelal het best mee geholpen zijn is, naast een overbruggingsuitkering, hun perspectief op toekomst ofwel simpelweg klanten, omzet. En wie kan hen daar het best mee verder helpen? Overleg met collega-zzp’ers, netwerken met MKB-ondernemers of misschien wel een nieuwe fris elan van samenwerken of het vinden van een nieuwe activiteit die aansluit bij hun capaciteiten, bij het netwerk van de ZZP Fabriek vinden zij die steun en – indien nodig ook begeleiding van zzp loopbaanbegeleiders die weten wat ondernemen betekent.

Gemeentelijke aanpak tot voor corona
Mensen helpen aan een baan óf in de schuldhulpverlening zetten. Het is zelfs zo dat veel gemeenten pas in actie komen wanneer een ondernemer failliet is gegaan. Maar die zzp’ers willen juist ondernemen. Gemeenten leggen hun focus voor zzp’ers dus helemaal anders. Een zzp’er zoekt niet naar de oplossing die de gemeente zoekt of wil vinden. En natuurlijk: doen zij dat wel? Dan petje af.

Drie vliegen in 1 klap…
Het zou helemaal mooi zijn wanneer gemeenten de eigen zelfstandige ondernemers inzetten voor de hulp die ze vanuit de nieuwe verplichting geven. Wij kennen die collega-adviseurs of senior experts. Zij werken als loopbaancoach, businesscoach of budgetcoach en zijn als ondernemers in staat om hun mede-zzp’ers op weg te helpen met wat nodig is om weer een eigen inkomen te maken. Zij begrijpen elkaar ook goed en zo helpt de gemeente meteen zichzelf en 3 partijen in 1 klap.

Gelukkig is er voor het merendeel van de ondernemers geen noodzaak de gemeente aan te spreken. Maar voor hen die dat moeten is de ZZP Fabriek een partner naar een individueel passende en snelle uitkomst. Wil je als gemeente/als zzp’er meteen in gesprek? Bel ons.

 

CREATING COOKING

Verandering van spijs doet eten.

CIRCULAIR TEXTIEL

Een unieke kans voor Modestad Maastricht.

MAKERS VAN MAASTRICHT

Maastrichtse creatieve maakindustrie

HOP-ON HOP-OFF

De capaciteit van Maastricht anders gebruiken

MADE IN THE EUREGION

Een eigen afdeling in Loods 5

WASTED FOOD

Een circulaire foodindustrie

BUSINESS CIRCLE

De zaak waar alles om draait

PINSIOEN

Een creatieve manier om ongemerkt pensioen op te bouwen

MASTER MEETINGS

Maastricht nóg beter op de kaart

SCHRIJVENDE DENKERS

Collectieve denkkracht als businessmodel

Vraag het de community leden en specialisten helpen je met alle vraagstukken of check onze FAQ